Gespreksmodel bij coaching in Blaricum

Bij coaching in Blaricum wordt gebruik gemaakt van gespreksmodellen. En zorgen er voor dat er een zekere structuur ontstaat binnen de gesprekken van het traject. Een voorbeeld is het samenwerkingsmodel.

Samenwerkingsmodel

Het samenwerkingsmodel bestaat uit 3 delen. Ze gaan over een probleem, maar kunnen ook op een algemenere situatie worden toegepast.

  • Probleemverheldering: hier wordt het eerste contact gelegd en leert de coach in Blaricum de situatie van de cliënt kennen. Ook wordt er een beeld gevormd over verschillende aspecten van het leven van de cliënt.
  • Probleemnuancering: in deze fase wordt er specifieker op de situatie ingegaan. Met behulp van coaching in Blaricum kan deze worden opgedeeld in behapbare stukken en er kunnen keuzes gemaakt worden wat er eerst wordt aangepakt.
  • Probleembehandeling: in deze fase worden er concrete doelen en een eventueel actieplan opgesteld. Er worden oplossingen bedacht en uitkomsten worden gerevalueerd.