Loopbaanadvies in Hilversum bij conflicten op het werk

Loopbaanadvies houdt zich bezig met diverse onderwerpen. Het kan voorkomen dat u te maken heeft met een conflict op uw werk. Een probleem dat een vervelende uitwerking kan hebben op u en uw privéleven. Veel conflicten zijn in te delen in 4 verschillende fasen.

  • Latente fase: Het conflict is nog niet zichtbaar, maar er is wel potentie. U en uw leidinggevende hebben sterk afwijkende meningen over een belangrijk onderwerp. In deze fase is dit bij beide partijen nog niet bekend.
  • Onderkenningsfase: Nu wordt het duidelijk dat er sprake is van tegenstellende ideeën. In deze fase kan het nog 2 kanten op: a) er ontstaat een conflict of b) door middel van overleg wordt er een oplossing gevonden.
  • Emotionele fase: Verschillende partijen versterken hun opvattingen en nemen daarmee meer afstand van de andere partij. Vaak is er in deze fase ook sprake van negatieve gevoelens tegenover de ander. Dit kan zijn uitwerking hebben in de communicatie tussen beide en het beeld dat men over de ander naar buiten brengt.
  • Manifeste fase: Het conflict is duidelijk zichtbaar. Dit kan op een actieve (bijvoorbeeld agressie) of een passieve (bijvoorbeeld negeren) manier.

Met behulp van loopbaanadvies kunt u bepalen in welke fase het betreffende conflict zich bevindt en hoe u daar het beste mee om kunt gaan.