Omgaan met stress

Ervaart u veel stress op het werk? Coaching in Bussum kan u helpen! Bij stress zijn er verschillende zaken belangrijk. Zo kan er gekeken worden naar wat de stress veroorzaakt. Dit is vaak een wisselwerking tussen u en uw omgeving.

Coping: hoe gaat u om?

Er bestaan theorieën over welke copingstijlen er bestaan. Dit hangt af van de manier van meten. Een bekend meetinstrument is de Utrechtse Copinglijst. Deze gaat uit van 7:

  • het probleem actief aanpakken
  • sociale steun zoeken
  • vermijden en afwachten
  • afleiding zoeken
  • depressief reageren
  • emoties en boosheid uiten
  • geruststellende gedachten zoeken