Wat is coaching in Huizen?

Het Engelse woord coach is afgeleid van ‘kocsi’, een rijtuig dat ontworpen werd in het plaatsje ‘Kocs’ in Hongarije. In deze context wordt een coach omschreven als iemand die u op een comfortabele manier vervoert van de plaats waar u bent naar de plaats waar u wilt zijn.

Basis van coaching

Een belangrijke figuur in de geschiedenis van de coaching is Carl Rogers. Hij wordt ook wel gezien als de grondlegger van de persoonsgerichte coaching.

Rogers gaat ervan uit dat dit potentieel het beste naar voren komt als er een accepterende omgeving wordt geschept. Dit is waar coaching in Huizen mee begint.

Van plaats naar plaats

Naast deze basis worden er tijdens de coaching in Huizen dingen ingebracht om de gecoachte daadwerkelijk naar de gewenste eindbestemming te brengen. Een luisterend oor en een accepterende omgeving zijn daarvoor soms niet genoeg. Vaak wordt er samen met de coachee een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt over wanneer de gecoachte welke stappen heeft gezegd.